وبلاگ
69 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر وبلاگ ادرس: sasani53
زبان : فارسی
یادداشتها وتحلیل های سیاسی من چاپ شده است